Privacyverklaring Dierenkliniek Oerle

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze privacyverklaring willen wij u laten weten waarom wij uw gegevens gebruiken, welke gegevens wij gebruiken en hoe wij uw gegevens beschermen.

 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Volgens de Diergeneesmiddelenwetgeving zijn wij verplicht om te registreren welke medicatie we voor welke patiënt inzetten. Daarom maken wij een patiëntenkaart aan van alle huisdieren die bij ons in de praktijk komen. Deze patiëntenkaarten zijn gekoppeld aan u, de eigenaar van onze patiënt.

Zonder uw gegevens kunnen wij u helaas niet helpen. Met het geven van uw gegevens geeft u ook toestemming om deze te verwerken en bewaren.

Uw gegevens gebruiken wij om met u te communiceren per post, telefoon of e-mail voor bijvoorbeeld een oproep voor de vaccinatie.

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht om de financiële gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Welke gegevens slaan wij op?

Wij vragen van u uw voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Van uw huisdier willen wij graag volgende gegevens noteren: naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer, gewicht, kleur en vachttype. Deze gegevens vallen niet onder de AVG.

 

Waar slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen in ons Veterinair Management Systeem TNG VAP. Dit is een off-line management programma dat lokaal op de server in onze praktijk draait. Er worden backups in de cloud gemaakt, maar uw gegevens worden daar enkel verwerkt en opgeslagen voor het doel waarvoor ze zijn toevertrouwd.

Onze apparatuur is beveiligd met een antivirusprogramma.

Al onze medewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht. Ook onze waarnemende dierenartsen en stagiaires.

 

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Wanneer wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinaire specialist, zullen wij de patiëntgegevens en uw gegevens naar hen doorsturen. Dit doen wij zodra u ons laat weten wanneer en waar u een afspraak heeft.

Soms willen we enkel overleggen met een specialist over een gemaakte röntgenfoto of voor advies. Dan zullen we met uw toestemming uw gegevens en het medisch dossier van uw huisdier naar hen doorsturen.

Ook externe laboratoria, apotheek en voedingsfabrikanten hebben uw gegevens nodig voor de verwerking van aangevraagde onderzoeken, medicatie en voeding. Evenals een crematorium zodat ze contact met u kunnen opnemen over de verdere gang van zaken. Als u ons toestemming geeft voor een extern onderzoek, bestellen van medicatie of voeding of het ophalen van uw overleden huisdier dan is dit voor de wet voldoende om ook uw gegevens aan hen door te mogen geven.

Als wij uw huisdier chippen registreren wij de chip voor u bij de databank. Wij zijn dan verplicht uw gegevens door te geven, inclusief een telefoonnummer en e-mailadres. De databank stuurt u een e-mail ter bevestiging.

Staat u als eigenaar onder bewindvoering of zit u in de schuldsanering? Dan gebruiken wij de door u aangedragen gegevens voor overleg over de nodige behandeling van uw huisdier en om de factuur naar hen door te sturen. Dit doen wij ook voor de financiële afhandeling door de deurwaarder/incassobureau.

 

Wat doen wij met foto’s van uw huisdier?

Als wij foto’s maken van uw huisdier voor gebruik op onze website, onze oproepkaartjes of voor de screensaver van onze computers en de tv in de wachtkamer, gebeurt dat altijd na toestemming van u.

 

Uw gegevens zijn van u!

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. U kan ons ook te allen tijde vragen om uw gegevens door te sturen naar een andere partij.

Indien u uw gegevens wil laten verwijderen, zullen wij dit doen als uw financiële verplichtingen aan ons zijn voldaan. U kan daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop gegevens verwerkt worden, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dierenkliniek Oerle, januari 2019